familierjveltman.nl

Komunalac samobor

2021. u 13 sati na gradskom groblju u Samoboru. Sveta misa zadušnica služit će se poslije ispraćaja u crkvi Ivana Krstitelja u Lugu Samoborskom. Upozoravamo da je zbog zimskih uvjeta na cestama na području Grada Samobora obvezno korištenje zimske opreme! Molimo građane da se bez zimske opreme ne ... Kontakti. Komunalac d.o.o.. Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor Telefon: +385 1 3361 - 255 / +385 1 5554 - 300. Fax: +385 1 5554 - 333 ... POGREBNO - Cjenici proizvoda i usluga · POGREBNO - Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području grada Samobora ... Ana Bašić, stručna suradnica za odnose s javnošću i voditeljica odjela za razvoj, marketing i odnose s javnošću. 01/ 5554 327 [email protected] ... Na blagdan Svih svetih, u ponedjeljak 1.11.2021. godine Komunalac d.o.o. neće sakupljati miješani komunalni otpad. Zamjenski termin odvoza bit će u subotu 30.10 ... PONEDJELJKOM: zapadni dio grada Samobora (ulice smještene s lijeve strane potoka Gradna). Gradske četvrti: Gornji kraj-Hamor, Sveta Helena, Centar, ... U dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Grada Samobora, trgovačko društvo Komunalac od utorka 1.12.2020. godine dezinficira objekte u vlasništvu Komunalca i ... Službe Komunalca d.o.o. zajedničkim zalaganjem pružaju korisnicima kvalitetne ... je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:. Sve vaše ideje, prijedloge ali i pritužbe na naš rad dostavite pisanim putem na adresu Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor ili ... Komunalac d.o.o., Samobor već duže vrijeme intenzivno radi na smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištu. Tako se najprije ... skupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada; upravljanje i održavanje lokacije Trebež; upravljanje reciklažnim dvorištem; obrada otpada; pružanje i ... Prigovor možete podnijeti osobno na info pultu t.d. Komunalac d.o.o., Samobor, putem pošte na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2, telefaksom na broj 01 ... Poslije dobivenih dokumenata dolazi se u prostorije službe održavanja groblja i obavljanja pogrebnih usluga t.d. Komunalac d.o.o. Samobor, ... ... pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Samobora. 24.11.2021. 2021_18_Obavijest o nadmetanju_Usluge preuzimanja i zbrinjavanja plastičnog otpada s područja grada Samobora. Dokumentaciju o nabavi možete preuzeti ... Reciklažno dvorište. Otpad koji možete odložiti na reciklažnom dvorištu: baterije, akumulatore, motorna ulja, jestiva ulja, zauljene ambalaže, ... Na ovim stranicama možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada društva za obavljanje komunalnog rada Komunalac d.o.o Samobor. Komunalno. U privitku objavljujemo Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Samoboru. 19.11.2021. Apr 1, 2021 — Zahtjevi se dostavljaju na e-mail adresu [email protected] ili na Info pult društva, a isti će se zaprimati do 30.9.2021. godine ... održavanje javnih zelenih površina; održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene; održavanje čistoće javnih površina; sanacija divljih odlagališta ... T.d. Komunalac d.o.o., Samobor pokrovitelj je radijske emisije EKO EHO koju Radio Samobor emitira svakog prvog četvrtka u mjesecu u 12:15. Skupština društva. SKUPŠTINA DRUŠTVA. gradonačelnica Grada Samobora dr. sc. Petra Škrobot ... 2021. Komunalac Samobor d.o.o. Sva prava pridržana. Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. nabavilo je novu hidrauličnu platformu. Koristit će se za potrebe održavanja javne rasvjete na području Grada Samobora. samoborske brigade HV 2, na Autobusnom kolodvoru Samobor, na tržnici, sajmištu, javnom WC-u, Gradskom groblju Samobor, Gradskom groblju Otruševec, groblju u ... Društvo upravlja s četiri groblja na području Grada Samobora: Gradsko groblje Samobor, ... ukopa mogu se dobiti pozivom na centralu Komunalca d.o.o. i to:. Prilikom prodaje Stožer civilne zaštite grada Samobora u suradnji s Komunalcem pobrinut će se da se maksimalno poštuju aktualne mjere socijalnog ... U tijeku su radovi na prometnicama u gradu Samoboru. U sklopu redovnog održavanja ... Radove na obje lokacije izvodi trgovačko društvo Komunalac d.o.o.. Nadzorni odbor. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA. Damir Belanić. Snježana Grdović. Renato Raguž. Mihaela Slamar. Dejan Murić. Hrvoje Pemper. Sandra Krizmanić ... Čistoća · 151. samoborske brigade HV 2, Samobor · www.komunalac-samobor.hr · +385 (1) 3361 255 · +385 (1) 5554 333 · [email protected] [email protected] · www.komunalac-samobor.hr · Ulica 151. samoborske brigade HV 2 10430, Samobor Mapa. Kontakt osoba. Tomislav Šestak. View Antonio Filakovićs profile on LinkedIn, the worlds largest professional community. Antonio has 3 jobs listed on their profile. Pretragom ključne riječi. „Komunalac Samobor”. je pronađeno 2 rezultata. Samobor. Propala šetnica, radnici betonirali rupu, pa im 12,5 tona betona propalo u ... KOMUNALAC d.o.o.. Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor. Djelatnost: 3811, Skupljanje neopasnog otpada. OIB: 17055681355 MB: 01316419. Oct 27, 2021 — Upute do Komunalac Samobor od top lokacija u Samobor. Slijedeće tranzitne linije imaju rute koje prolaze blizu Komunalac Samobor. Kvalitetne komunalne usluge Samobor |Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Grad Samo 102951. KOMUNALAC d.o.o. Samobor za obavljanje komunalnih djelatnosti. Otpad - sakupljanje, zbrinjavanje. Kontakt podaci. 10430 Samobor, HR. Tag - „komunalac samobor”. Vlado Čondić Galinčić. Tvrtke i karijere: Povratak Čondića Galinčića u PP Orahovicu, Transfer na odvjetničkoj sceni, ... Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 4220/21 od 06. prosinca 2021. godine KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup ... Pogledajte rezultate pretrage za komunalac samobor i saznajte podatke o adresama, telefonskim brojevima ili brojevima mobitela na Imenik.hr (telefonski ...

hrčak koji pričabolnica popovačamozabookfifa 19 popustpoklon za 50 rođendan suprugupescanik romanvioleta elfs nagradna igrain novine akcijanedjeljom u 2 jelena veljačakamenjar

Bing Google